top of page

 

        Καλώς ήλθατε στο Πρόγραμμα Πρακτικής IAAS!


   Το πρόγραμμα πρακτικής (Εxchange Program ή ExPro) του IAAS υπάρχει πάνω από 45 χρόνια και σε αυτό το διάστημα, πάνω από 20.000 φοιτητές έχουν κάνει πρακτική  άσκηση μέσω αυτού. Το πρόγραμμα πρακτικής δίνει ευκαιρίες σε όλους τους φοιτητές σε χώρες, όπου υπάρχει αναγνωρισμένη και ενεργή φοιτητική κοινότητα του IAAS, να κάνουν πρακτική άσκηση σε άλλη χώρα μέλος του οργανισμού. Προσφέρει δυνατότητες απόκτησης εμπειριών και γνώσεων μέσω πρακτικής εξάσκησης, οι οποίες δύσκολα προσφέρονται αν περιοριστούμε στη θεωρία των βιβλίων.

        Το πρόγραμμα μπορεί να χωριστεί στις εξής κατηγορίες:

 

 • Το πρόγραμμα Ceres: ​

Πρακτική άσκηση σε αγροκτήματα και φάρμες.

 

 • Το πρόγραμμα Archimedes

Πρακτική άσκηση που σχετίζεται με: Έρευνα, Μηχανική, Management. Τις περισσότερες φορές, το πρόγραμμα Archimedes πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα.

 

 • Το πρόγραμμα Libertas

Πρακτική άσκηση που σχετίζεται με το Management.

 

       Διάρκεια: 


   Η ελάχιστη διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι 2, ενώ η μέγιστη 48 εβδομάδες.

 

  Κάθε πρόγραμμα πρακτικής μπορεί να αποτελέσει ένα συναρπαστικό γεγονός, μια σε βάθος πολιτιστική εμπειρία και μια μεγάλη ευκαιρία εκμάθησης. Ο οργανισμός θέλει να προσφέρει σε κάθε εκπαιδευόμενο μία υψηλής ποιότητας πρακτική άσκηση, ενώ εκτός από την παροχή χρήσιμης εργασιακής εμπειρίας, μία πρακτική μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μια ουσιαστική γνωριμία με τον πολιτισμό της χώρας προορισμού σας. 


  Ωστόσο, η συμμετοχή στο πρόγραμμα πρακτικής IAAS δεν αποτελεί τουριστικό γεγονός. Οι εκπαιδευόμενοι δεν παραμένουν θεατές, αντίθετα πρέπει καταβάλουν προσπάθειες για να ενσωματωθούν σε μία διαφορετική κοινωνία και πραγματικότητα εργασίας.  Ακόμα, το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην εκμάθηση και όχι στις αποδοχές, αφού σε πολλές περιπτώσεις, η πρακτική άσκηση δεν αμείβεται. Συχνά αυτό σχετίζεται με τους νόμους της κάθε χώρας. Ως εκ τούτου, συνιστούμε σε κάθε σπουδαστή να ελέγξει τις συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του ExPro σε κάθε χώρα.

 

       Στόχος της άσκησης είναι να παρέχει στους φοιτητές:

 

 • Μια μοναδική εμπειρία εκμάθησης.

 

 • Απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων και γνώσεων σε ένα διαφορετικό περιβάλλον ώστε να αναβαθμίσει το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο.

 

 • Αλληλεπίδραση με ένα διαφορετικό κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον, με σκοπό την απόκτηση διαπολιτισμικών γνώσεων.

 

 • Ανάπτυξη των θεωρητικών και πρακτικών ηγετικών δεξιοτήτων.

 

 • Γνωριμία και εξοικείωση με τα κοινωνικά ζητήματα και τις διαφορετικές πρακτικές της χώρας υποδοχής τους.

 

 • Συμβολή στην επίτευξη των προσωπικών κι επαγγελματικών στόχων των φοιτητών.


 
       Ο στόχος μιας πρακτικής άσκησης ΔΕΝ είναι:

 

 • Να δώσει  την ευκαιρία στους φοιτητές να κερδίσουν χρήματα.

 

 • Να παρέχει διακοπές.

 

 • Να παρέχει μια μόνιμη θέση εργασίας ή την ευκαιρία πρόσληψης σε μια άλλη χώρα. Εάν η εκάστοτε επιχείρηση ή οργανισμός αποφασίσει να επεκτείνει την πρακτική άσκηση σε μόνιμη βάση, ο IAAS δεν θα έχει κανένα ρόλο στη διευκόλυνση αυτή.

 

 • Να αποτελέσει λόγο για κάθε άτομο να εγκαταλείψει οριστικά τη χώρα του. Ο IAAS δεν ενθαρρύνει την επέκταση της πρακτικής πέραν του ορίου των 12 μηνών.

 

 

       Σε ποιες χώρες μπορώ να κάνω πρακτική;
 

  Όλες οι χώρες μέλη του IAAS μπορούν πρακτικά να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα μελών στην καρτέλα "Exchange Program Places" στην ιστοσελίδα που θα βρείτε παρακάτω. Ωστόσο, το ποσοστό συμμετοχής στο πρόγραμμα διαφέρει από χώρα σε χώρα. Για να γνωρίζετε ακριβώς ποιες χώρες μπορούν (δυνητικά) να συμμετέχουν στην αποδοχή φοιτητών, παρακαλώ ρίξτε μια ματιά στον παγκόσμιο χάρτη με τα κράτη μέλη του IAAS.

 
  Κατά την αίτησή σας, θα πρέπει να υποδείξετε τρεις προτεινόμενες χώρες προορισμού. Ο Υπεύθυνος Πρακτικής της χώρας σας θα είναι σε θέση να βοηθήσει να επιλέξετε τους σωστούς προορισμούς.

 

 

       Μπορώ να συμμετέχω στο πρόγραμμα ανταλλαγής του IAAS;


  Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν οι φοιτητές, είτε προπτυχιακοί είτε μεταπτυχιακοί, που έχουν ειδίκευση / σπουδές στον τομέα της Γεωπονίας και των Συναφών Επιστημών, που προέρχονται από χώρες που αποτελούν μέλη του IAAS. Επίσης φοιτητές, οι οποίοι αποφοίτησαν, σε διάστημα λιγότερο από ένα χρόνο πριν την αίτησή τους, μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα πρακτικής. Σημειώστε ότι η χώρα υποδοχής πρέπει να αποδεχθεί την αίτησή σας και η πρακτική σας άσκηση να συνάγει με τους θεσμούς εργασίας της συγκεκριμένης χώρας.

 

 

       Οικονομική Συνδρομή συμμετέχοντος:

 
  Ο κάθε συμμετέχον καλείται να καταβάλει ένα ποσό για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα, ανάλογο της κατηγορίας στη οποία ανήκει η χώρα του. Η κατηγορία της χώρας εξαρτάται από το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Η Ελλάδα ανήκει στην τέταρτη κατηγορία, πράγμα που σημαίνει ότι ο κάθε εκπαιδευόμενος θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των εκατό ευρώ για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα.


 

Αυτές και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, καθώς και τη φόρμα υποβολής της αίτησής σας για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής, μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του IAAS World www.iaasworld.org στην ενότητα Exchange Program

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε:
Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης IAAS Greece

Τσιντήλα Βασιλική
expro.Greece@iaasworld.org

bottom of page